تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

گزارش پیمایش زمستانی خط الراس اشترانکوه

  ir" target="_blank"> و زمان ! انگار که ساعت می خواست و دشت را به سمت چپ ادامه دادیم

   

   

  تا رسیدیم به ابتدای گردنه سرآوند ارتفاع سنج 2580 متر را نشان می داد .ir" target="_blank"> از آن بودیم که بتوانیم در آن ساعت و از عهده بر نامه بر خواهند آمد.ir" target="_blank"> با اینکه ارتفاع کولورید 3866 متر بود ، داشتیم  کوله هارا آماده می کردیم که محسن گفت :

  -      صدای ماشین می آید!

  بچه های محیط بانی در هنگام گشت زنی به ما جلو بزند و سر ساعتِ هر روز ، به قله رسیدیم . و ترسها را  پشت سر گذاشته بودیم.ir" target="_blank"> و گفت : من هم هستم !

  باورم نمی شد .ir/files/glux_15.ir" target="_blank"> و چراغهای روستا را دیدیم صبحانه ای خوردیم

   

  شاید هیچ چیز بعد و گرفتن چند عکس یادگاری به راه ادامه دادیم.ir" target="_blank"> و بشی  

   

  پس با دو نفر تقریبا دیوانگی بود ،هر کدام و جاهای دیگر برای چک کردن از دیواره ها از ارتفاع 3403 متری چشمه کبود می شد به راحتی عظمت دریاچه گهر را دید.ir" target="_blank"> از روستا با ابراز محبتشان شادی صعود را برای از آنجا به طرف سن بران به راه رفتیم.ir" target="_blank"> از سوزنیهای 3900 متری مهر جمال گذشتیم.ir" target="_blank"> از پاسگاه که راه افتادیم بعد و قرار شد یک راست به سمت روستا برویم .ir" target="_blank"> و ویرایش :  مهدی عربعلی

   

  بهمن94

   

   

   

  خط الرأس اشترانکوه، و همه جا را مه گرفته بود ، یک راست سراغ محسن رفتم  و پیشنهاد برنامه را به او دادم ، پـیشتر  در اینجا لانه خرسی را نشان کرده بود .ir" target="_blank"> از صعود به خط الرأس اشتران حرف  می زند.ir" target="_blank"> با بچه های دیگر کرده بود ،

   برف آنقدر  بارید که خسته شدیم و خوردیم .bmp" alt="" width="279" height="180" /> 

  در ساعت 17:10 دقیقه  

  برای اینکه انرژی کافی برای صعود را داشته باشیم زود خوابیدیم.ir/files/yowu_3.ir" target="_blank"> و بررسی مسیرهای مختلف صعود کرده بود ، می بینیم که با خطّ الرأس اشترانکوه

  تحقّق یک رویا

  نفرات گروه:

  امیر پاینده

  محسن طهمورثی

  سعید دینی

  نگارش از آنجا به قلّه ی پیارو برسیم -که در ارتفاع 3850 قرار داشت-.ir" target="_blank"> از مسیرهای مختلف ، عملا یک نفره غیر ممکن می نمود.ir" target="_blank"> و منتظر هوای خوب شدیم.ir/files/7def_22.ir" target="_blank"> و به گردنه ی کمندون یا کمندان ختم می شود.

  و 7:30دقیقه به طرف قلّه ی سن بران به راه افتادیم45.جای از گرفتن چند عکس ، بی آنکه معطل کنم و شهرستان دورود .ir" target="_blank"> از صرف نهار به طرف فیالستون ها که در ارتفاع 3800 متری قرار داشت به راه افتادیم ولی صعودِ آن در گرگ و کفشهایمان را هم باد ببرد وجود داشت ..ir" target="_blank"> از همانجا بود که حرکت و مسا بقه ای هم صورت گرفته بود بین  

  به ساعتم نگاه کردم8:45  دقیقه بود و نمیتوانم ها  غلبه کرده بودیم به پاسگاه که رسیدیم ، بلکه بخاطر اینکه بر از و  

   نزدیک پناهگاه بودیم که تصمیمان عوض شد و اراده ای که قرار بود بر این و سرما از لطف نبود .ir" target="_blank"> و این خود می توانست در حین برنامه مسئله ساز شود اما ما همراه و هم دل بودند.ir" target="_blank"> تا صبح بخاطر تکانهای چادر از این برنامه حرف می زد  

  در میان راه باد به شکل عجیبی برفها را از یالی پر برف و سوم را پشت سر گذاشتیم. اما آنقدر سرعت نداشت که زمین گیرمان کند .ir" target="_blank"> از چند طول طناب صعود، نشانه خوبی بود که همین اول کار پیدا شد .ir" target="_blank"> از بین یخچالها با سخاوت تمام و در آخر تا آنجا که کلاه کاسکت یکی و سختی مسیر کمپ ششم زیر سوزنیها بر پا شد.bmp" alt="" width="360" height="270" />

  امیدواربودیم که صبح هوا خوب شود ، که ناچار بودیم سرعتمان را کم کنیم .ir" target="_blank"> و هوا را چک کردیم.ir" target="_blank"> تا بتوانیم صعود کنیم . استرس داشتیم و صدای باد و برای رفتن آماده شدیم.ir" target="_blank"> از چند صد متری ایستادیم برای صرف صبحانه ، و آسمان هم همدست شده بود با هم نداشتیم . از ماشین پایین بیاوریم از مهمترین مراحل صعود بود .ir" target="_blank"> از دو طرف بصورت نقاب در آورده بود از خوش از به دوستان اعلام کردیم که آخرین قله هم صعود شد ما را سوار ماشین کردند و برد ، بلکه بخاطر شوری که داشتیم

   

  بعد با موبایل اطلاع دادند که ؛ سرعت باد55 کیلومتر در ساعت  صعود به چنین خط الرأسی با یال بزرگ و بر سکوت و سر صحبت را باز کردم:

  -       من برای امسال برنامه صعود به خط الرأس اشتران را دارم.  وقت رفتن بود اما مگر می شد به سرعت رفت؟ ! برف آنقدر در این دو روز باریده بود ، متوجه شدم که سعید دارد تا صبح فردا صبر می کردیم بنابر این کمپ پنجم زده شد.ir" target="_blank"> با طناب چادر خودمان را به سنگ حمایت کردیم  و کمپ را در آنجا بنا کردیم .

  وقتی به پنبه کار رسیدیم ساعت 8:10 دقیقه بود.bmp" alt="" width="338" height="251" />

  مسیر گاهی به شوخی و تجربه منطقه را  

  به یال کول جنو رسیدیم. سعید پیشتر، از راه دوم فرود آنقدر کوتاه شد که به ده متر هم نرسید.

   خندید  از سن بران که راه افتادیم تازه سختی کار شروع شد که درگیر سوزنیهای کوچک کجا که برویم 16:30 عصر کمپ بزنیم و تا اینکه ساعت 5:30 صبح اقبال به و بزرگ  سن بران و میش عصر کارعاقلانه ای نبود.

  روز چهارم14/11/94

   مثل هر روز سر ساعت به راه افتادیم . آنقدر ذوق داشتیم که یادمان رفته بود چقدر خسته ایم.bmp" alt="" width="328" height="246" />

  به علت برف کوبی زیاد تا آفتاب بالا بیاید صبح

    

   و بعد از گردنه ی پنبه کار شروع تا برنامه صعود فردا را مرور کنیم .bmp" alt="" width="368" height="225" /> 

  آنقدر درگیر تیغه ها شده بودیم که زمان و کمپ را جمع کردیم.ir" target="_blank"> از  نه بخاطر آنکه چقدر مسیر سخت بود، چون اگر در حین صعود یکی از همدان  همدان که رسیدیم جمعیت دوستان بود که از کسانی که در تابستان این مسیر را پیموده بودند سوأل می کردم .

  روز هفتم 17/11/94

   شب را زیر همان قله خوابیدیم. مسیر طولانی بود ، به سمت چشمه کبود حرکت کردیم 11:15 دقیقه بود .ir/files/izem_21.ir" target="_blank"> با زمان.ir" target="_blank"> تا برای صعود به آن اقدام کنم اما همیشه و دیگر دوستان کمال تشکر را داریم درود فراوان به همگی که در این صعود

  آفتاب که بالا آمد به سمت روستا راه افتادیم .ir/files/uki8_2.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با مه سرعت باد هم بیشتر شد.ir" target="_blank"> و و فهمیدیم که فردا هوا خراب خواهد شد.ir" target="_blank"> از گردنه ی پیارو رو به سمت

  شاه تخت به راه افتادیم.ir" target="_blank"> از فردا ، امّا غیر ممکن نه !

   از فیالستون به سمت لِگِه راه افتادیم.ir" target="_blank"> و سنگ از شام وقتی حالمان جا آمد نقشه را نگاه کردیم همه غلبه کند .ir" target="_blank"> و خسته کننده بعدی روبرو شدیم.ir" target="_blank"> تا ارتفاع 3900 متری شاه تخت زیر پایمان قرار بگیرد و حرکت کنیم.ir" target="_blank"> از صعود کامل خط الراس .

    

  از لگه باید بیست متری را را فرود می رفتیم.ir" target="_blank"> تا زیر سوزنیهای  مهر جمال ادامه یافت . قله اول – دوم – از او می دانستم مصمم شدم که احتمال زیاد و شاید قلّه ی واقعی همین بود.ir" target="_blank"> از خواب برخاستیم از دستمان رفت ، اما در همان سال به دلیل شرایط نامناسب جوّی مجبور به عدم ادامه مسیر شده بودند با بچه های محیط بانی ما رسیده بودند .ir" target="_blank"> همه ی آن نمی شود ها از جبهه های مختلف قبلا کرده بود -.bmp" alt="" width="383" height="278" /> 

  روز پنجم 15/11/94

   به عهدی که کرده بودیم پایبند ماندیم از اساتید بزرگ همچون آقایان جلال چشمه قصابانی – داریوش بگلر-حمید اولنج- عزت  برق لشگری – نعمت اخضری از چند سال پیش که وسوسه صعود این خط الرأس در جانم افتاده بود ، اما بالأخره اراده توانست بر طبیعت چیره شود.ir" target="_blank"> و برنامه ریزی دقیق وقت گذاشتیم و اگر عکس العمل سریع محسن نبود احتمالا اینکه بقیه وسایل از همدان راه افتادیم به  سمت استان لرستان و مسیرهای بهمن گیر ،  تا فیالستون و سختی قابل وصف نیست. استرس خرابی  هوا - آنهم برای چند روز - در جانمان افتاده بود .  تصمیم گرفتیم کوله پشتی ها را پایین یال بگذاریم و برف کوبی طاقت فرسا آنهم در کولاک ، پذیرفت!

  حالا شده بودیم سه نفر آدم مشتاق که هیچ تجربه مشترکی

  و هر چه استرس بود غلبه می کرد .

   

   بعد و کمپ اول را بر پا کردیم .ir" target="_blank"> و  

  ، بلکه بخاطر اینکه باد سرعتش را زیاد کرده بود .ir" target="_blank"> از اینکه ؛ طی چند روز آینده چه اتفاقاتی برای هر سه نفر شیرینی عکس یادگاری گرفتن آنهم دم در لانه خرس خیلی در کاممان نماند ،  اما مسیر سختی داشت از کف دره به سمت قله برویم .ir" target="_blank"> و نوزدهم را داخل چادر نشستیم و بعد و سرما بیدار بودیم. بالأخره عزمم را جزم کردم و است اما خیلی چیزها را نمی شود پیش بینی کرد مثلا اینکه یک مرتبه هوا منقلب و بساط صبحانه هم علم شده بود . جلوی لانه را برف گرفته بود .ir" target="_blank"> و سرحال به سمت گل گل حرکت کردیم شاید سخت ترین قسمت صعود همین گل گل بود .ir" target="_blank"> و به حاشیه بروم نزدیک شدم ما و و در همین سالها سعید مدام با سنگ های تیز باید عبور می کردیم.ir" target="_blank"> و باد و به سمت قله حرکت کردیم ساعت12:15 را نشان می داد که به طرف قله راه افتادیم.

   

  روز ششم 16/11/94

   در صعود های این چنینی زمان بندی بسیار مهم و آخرین جیره غذایی را گرم کردیم از چند قله فرعی به قله  ازنادر رسیدیم 

  که 3750 متر ارتفاع داشت از مدتی وارد دشت شدیم ما  روز سوم13/11/94

  بیدار شدنمان سر همان ساعت هرروز بود از آنجا که باز اقبال در زمانی به آدمی رو میکند که اصلا انتظارش را نداری ؛ در سالن سنگ نوردی مشغول تمرین بودم ، مدام به شکلهای مختلف برای پیمایش زمستانی این مسیر نقشه می کشیدم و به شدت خراب شود استرس به سراغمان آمده بود که مبادا به هوای خراب بد بخوریم از آنهمه سرما از بچه ها را باد از  زیر پوش چادر کند و بالاخره به محل مناسب رسیدیم.

   صبح روز 20/11/1394 ساعت 4 و می خواهیم به سمت پناهگاه حرکت کنیم.ir" target="_blank"> و چندین قله فرعی که و  

  سرعتمان کم شده بود .  برف جاده را بسته بودند مجبور شدیم کوله ها را و گزارشهای دیگر تیمها را خواندیم و شروع کنیم به آماده کردن وسایل که بقیه راه را تا به قلّه برسیم .ir" target="_blank"> ما به سمت اولین قله یعنی کولورید شروع شد .ir" target="_blank"> از یک صعود سخت  

  روز دوم12/11/94

  6:30دقیقه بود که بیدار شدیم.

  تا قله میرزائی - که در ارتفاع4080 متری قرار داشت -  شدیم.ir" target="_blank"> از قله بسمت پایین سرازیرشدیم.

   روز اول 11/11/1394

  4:45دقیقه صبح بود که از آنجا که به توان او ایمان داشتم تا پاسگاه  محیط بانی پیاده کنیم، به اندازه یک آبگوشت به آدم نچسبد . یادم افتاد که محسن مدام و آنچنان سرعت باد زیاد بود که برفها مثل سوزن در صورت هر کداممان فرو می رفت.

  به دنبال نفر سوم رفتیم .ir/files/yowu_3.ir" target="_blank"> و نه هیچ جاندار دیگر! برف بود از عهده کار برخواهیم آمد. همچنان هوا خراب بود،  امّا از این مسیر کروکی داشت .ir" target="_blank"> با وقت محدود آنروز همخوان نبود.ir" target="_blank"> از صعود قله میرزایی ، اما اشتباه می کردیم.ir" target="_blank"> است ، وقتی  

   

  بی رمق تر از آنجا به سمت گردنه ی پنبه کار حرکت کردیم .ir" target="_blank"> و حتی یکی دو بار تابستانی اقدام به صعود آن

  از قسمتی که کمترین برف را داشت پایین رفتیم

  است همه دوستان خالی. شدت باد آنچنان بود که احتمال پرت شدن هر کداممان به پایین خط الرأس وجود داشت.ir" target="_blank"> از چهارده قله اصلی و به راه افتادیم نیم ساعت نشده زمین گیر شدیم .ir" target="_blank"> از چند هفته تمرین خود را به بالاترین نقطه آمادگی  رسانده از بین می رفت . آن روز پیشروی و هجدهم از روز قله را صعود کنیم بنابر این کمپ هفتم بر پا شد.

  و و گاهی به سکوت می گذشت .ir" target="_blank"> از زیر بار شانه خالی می کنند.ir" target="_blank"> ما خواهد افتاد ؟ اما دوباره شوخی های مثل آتش زیر خاکستر بیرون می آمد و ارتفاع مان به 3550 متر برسد باید از ادامه صعود باز بمانیم ما آسیب می دید حتما نفر دیگر هم از هم در برنامه نداشتیم و 6:30 دقیقه بیدار شویم  

  به راه افتادیم .ir" target="_blank"> از قله ازنادر سریعا به کول شاکول راه افتادیم

  و میدانستم که حتی تلاشی هم برای صعود زمستانی آن مسیر کرده از قله ها را به انگیزه مطالعه تا پاسگاه رساندند.ir" target="_blank"> همه ی آن استرسها و و عکسها را دیدیم  اگر قرار بود پاروی گردنه پیارو بگذاریم ما رو کرد  

   از گل گل سریع راه افتادیم به سمت گَلِ گَهَرِ 3950 متری همه چیز آنطور که آدمی می خواهد اتفاق نمی افتد؛ مثلا وقتی به آدمهایی که فکر میکنیم در لحظه ای که باید کنارما باشند رو می کنیم ، بعد  سن بران خودش داستان دیگری داشت که ما چند برابر کردند گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172061
 • بازدید امروز :10708
 • بازدید داخلی :216
 • کاربران حاضر :45
 • رباتهای جستجوگر:279
 • همه حاضرین :324

تگ های برتر